TYTUŁ PROJEKTU:

Rozwój firmy Multimedia Center na rynku medycznym dzięki uczestnictwu w międzynarodowych targach.

Cel:

Celem ogólnym projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wejście na nowe rynki oraz pozyskanie kontrahentów na rynku międzynarodowym. 

Krótki opis projektu

Przedmiot projektu skupia się na zwiększeniu konkurencyjności firmy poprzez pozyskanie zagranicznych odbiorców  usług oferowanych przez MULTIMEDIA CENTER. Będzie to możliwe dzięki uczestnictwu firmy w międzynarodowych targach z branży medycznej tj.  Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2020 w Poznaniu oraz targach MEDICA 2020 w Düsseldorfie.

Firma wystawiając się na targach zamierza skierować swoją ofertę do przedstawicieli zagranicznych szpitali i innych placówek medycznych. Dodatkowo zamierza również nawiązać współpracę ze  światowymi dystrybutorami sprzętu medycznego oferując m.in. dystrybucję oraz świadczenie usług serwisowych dla produkowanego przez nich sprzętu.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje koszty związane z uczestnictwem firmy w targach (opłaty rejestracyjne, wynajęcie powierzchni wystawienniczej, transport, noclegi) oraz wykonaniem materiałów promocyjnych zawierających ofertę Wnioskodawcy (m.in. prezentacja multimedialna, ulotki, długopisy, kubki, zegarki itp.).   

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

 

Dofinansowanie z UE 11  8 120,00 PLN

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Innowacyjne metody i techniki odzyskiwania w medycynie.


Cel:
Celem ogólnym projektu jest umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług z zakresu odzyskiwania danych w medycynie.

Krótki opis projektu
Przedmiot projektu skupia się na zwiększeniu konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług związanych z odzyskiwaniem danych z aparatów medycznych.

Realizacja projektu możliwa będzie w oparciu o wdrożenie prac badawczych przeprowadzonych przez firmę MULTIMEDIA CENTER oraz inwestycje związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającej świadczenie usług. Wprowadzenie do oferty firmy nowych usług przyczyni się do pozyskania nowych grup odbiorców na rynku krajowym, zwiększenia przychodów, co w sposób bezpośredni przełoży się również na zwiększenie zatrudnienia.

Nowa oferta firmy będzie dedykowana głównie szpitalom i innym placówkom medycznym, gdyż współczesna medycyna pozyskuje i przetwarza ogromne ilości danych różnego typu: dane obrazowe z badań rentgenowskich RTG, tomografii komputerowej CT czy rezonansu magnetycznego MRI, dane z badań laboratoryjnych czy dane osobowe. Dane te przechowywane są na różnego rodzaju nośnikach cyfrowych ulegających awariom. Utrata tych danych utrudnia diagnostykę pacjentów, zagrażając tym samym ich zdrowiu a nawet życiu. Dzięki zakupionym urządzeniom firma będzie mogła wzbogacić dotychczasową ofertę (naprawy elementów elektronicznych oraz mechanicznych), co pozwoli jej świadczyć kompleksowe usługi dla branży medycznej.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.11.2020 do 31.12.2021.

 

Dofinansowanie z UE 257 460,00 PLN

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY W OPARCIU O ROZEZNANIE RYNKU STWORZENIE DEDYKOWANEGO OPROGRAMOWANIA

dotacja