TYTUŁ PROJEKTU:

Rozwój firmy Multimedia Center na rynku medycznym dzięki uczestnictwu w międzynarodowych targach.

Cel:

Celem ogólnym projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wejście na nowe rynki oraz pozyskanie kontrahentów na rynku międzynarodowym. 

Krótki opis projektu

Przedmiot projektu skupia się na zwiększeniu konkurencyjności firmy poprzez pozyskanie zagranicznych odbiorców  usług oferowanych przez MULTIMEDIA CENTER. Będzie to możliwe dzięki uczestnictwu firmy w międzynarodowych targach z branży medycznej tj.  Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2020 w Poznaniu oraz targach MEDICA 2020 w Düsseldorfie.

Firma wystawiając się na targach zamierza skierować swoją ofertę do przedstawicieli zagranicznych szpitali i innych placówek medycznych. Dodatkowo zamierza również nawiązać współpracę ze  światowymi dystrybutorami sprzętu medycznego oferując m.in. dystrybucję oraz świadczenie usług serwisowych dla produkowanego przez nich sprzętu.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje koszty związane z uczestnictwem firmy w targach (opłaty rejestracyjne, wynajęcie powierzchni wystawienniczej, transport, noclegi) oraz wykonaniem materiałów promocyjnych zawierających ofertę Wnioskodawcy (m.in. prezentacja multimedialna, ulotki, długopisy, kubki, zegarki itp.).   

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

 

Dofinansowanie z UE 11  8 120,00 PLN

dotacja